Under lunchtid?

När handlar vi kläder till vardags? Många har fast arbete och har inte möjlighet att shoppa under butikens öppettider. Andra har helt enkelt inte ork att springa i butiker under en dag fylld med måsten och tider. Detta är också vad som framkommer i en undersökning av hur det kommer sig att vi handlar kläder på internet. Över 40 procent uppger att den största orsaken handlar om att man vill kunna handla när det passar ens tider och önskemål. Dessa tider sammanfaller långt ifrån alltid med butikernas hålltider. Att hitta kläder på internet är inte allt för svårt.

Det finns stort utbud och i allmänhet också bra priser för artiklarna. 78 procent av de som handlar kläder via internet jämför priser ibland, alltid eller ofta, innan de gör en beställning. Dock är det bara 22 procent som är tveksamma till denna aktivitet, alternativt som aldrig gör detta.

Att förklara ökad internethandel enbart utifrån lägre priser är alltså inte helt i linje med svar från konsumenten. Framförallt handlar det om att man vill kunna handla när man vill, och inte när det är öppet. Hur utvecklingen kommer se ut vet ingen ännu, men e-handel ökar omsättningen för varje kvartal och kommer kanske att fortsätta på detta vis ytterligare flera år

KBT i Kristianstad hjälper klienter att få kontroll över vardagen

KBT står för kognitiv beteendeterapi, vilket är en effektiv metod som används vid behandlingen av flertalet olika psykiska sjukdomar. Den populära terapiformen har gett goda resultat vid behandling av bland annat social fobi och ångest eftersom klienterna ges nödvändiga verktyg för att kunna hantera känslorna som uppstår till följd av den psykiska sjukdomen.

Själva terapiprocessen består av flera sessioner där klienten har samtal med en terapeut, som baserat på den individuella problematiken ger uppgifter åt patienten att utföra mellan tillfällena. Målsättningen med KBT i Kristianstad är att klienten kan leva ett liv fritt från destruktiva beteenden som begränsar vardagen.

Destruktiva tankemönster bryts med en utvald psykoterapeut

KBT utformades av psykoanalytikern Aaron Beck, vars metoder fortfarande används av aktiva psykoterapeuter i Kristianstad. Behandlingsformen upptäcktes när Beck förstod att de flesta psykologiska besvär är ett resultat av individers oriktiga antaganden om sin omvärld och sig själva. Metoden som upptäckten resulterade i baserar sig främst på att sådana tankemönster förändras genom en detaljerad kognitiv omstrukturering. Behandlingsformen började användas allt oftare från och med 1980 och består idag av en kombination av beteendeterapi och kognitiv terapi.

De klienter i Kristianstad som upplever att psykologiska problem begränsar vardagen kan få mycket hjälp av KBT. En lyckad behandling hjälper nämligen att bryta ett invant negativt beteende- och tankemönster som påverkar livet till det sämre. Tillsammans med en utvald psykoterapeut synliggörs de bakomliggande orsakerna till problemen för att på sikt kunna bli fri från dessa med hjälp av en individuell kombination av såväl praktiska övningar som samtal. KBT i Kristianstad har ingen specifikt avgränsad målgrupp, utan är lämplig för olika åldrars klienter. Forskning visar dock att behandlingsmetoden är mest effektiv för de med social fobi, tvångssyndrom, panikångest, stressproblematik och depression.

Kontorsflytt och magasinering

Ska företaget expandera och behöver byta lokaler? Då kan det vara en god idé att ta hjälp av en flyttfirma. De brukar kunna hjälpa till med det mesta. Som de flesta vet, är det en del man behöver tänka på när det gäller att flytta och byta lokaler. Helst vill man att det ska gå så smidigt som möjligt och då kan det kännas onödigt att anstränga sig mer än vad man behöver. Istället kan en flyttfirma ordna med arbetet kring flytten. Vissa firmor ombesörjer även magasineringen av bohaget eller företagets produkter.

Vem kan man vända sig till?

Det finns en mängd olika företag som hjälper till med både magasinering och själva flytten. Ett företag som är lämpade att hjälpa dig med en Kontorsflytt i Göteborg är GLC Flytt, som har arbetat inom branschen i många år. Här kan man få hjälp med allt inom kontorsflytt enligt dem själva. Rådet som de själva ger, är att man bör ta kontakt med en flyttfirma så tidigt som möjligt. Då kan man göra upp ett så kallat flyttschema, där man får en bra överblick över det som behöver göras och samtidigt minimera risken att missa något. Att de man anlitar kan hjälpa till med både packning och uppackning, märkning av de olika kartongerna, transport och montering i de nya lokalerna, är en förutsättning för att det ska fungera så smidigt som möjligt.

Det kan även hända att man behöver magasinera delar av sin utrustning ett tag. Då sköter GLC flytt även om detta. Här finns så kallade hotell, där man kan hyra den plats som man behöver, nästan oavsett hur stort eller litet utrymme det än handlar om. I ärlighetens namn, brukar företaget som ska ombesörja flyttningen även ha andra områden att fokusera på än just själva flytten. Den skall helt enkelt fungera friktionsfritt.

Takläggare i Stockholm löper risk att skadas

I takt med att kraven på snabba jobb har ökat i Stockholm där flertalet entreprenörer erbjuder sina tjänster till billigare priser så har säkerheten fått ta ett steg bakåt. Detta är en oroväckande trend som rör hela byggarbranschens områden och som äventyrar hälsan – och livet – för många. Något som naturligtvis är helt oacceptabelt, att snabbt bli klar med ett projekt får aldrig gå ut över någon liv.

Tyvärr har den enorma byggboomen i Stockholm tagit oss fram till den här kritiska punkten och här gäller det som företagare att snabbt och hårt sätta ner foten innan något allvarligt inträffar. Driver man exempelvis ett företag för takläggning i Stockholm så måste man också först och främst se till att de anställda takläggare man har inte riskerar att skadas. Jakten på profit får aldrig gå ut över exempelvis en takläggare och här gäller det att hela branschen i Stockholm ändrar sitt tänk.

Visst – många pekar på att det är den fria rörligheten inom EU som är boven i dramat; att om en exempelvis polsk takläggare kan jobba utan säkerhetsutrustning för en billigare summa så måste även en svensk takläggare i Stockholm kunna göra detsamma.

Här är man ute på väldigt farlig mark dock – vi har i Sverige höga krav på säkerhet och detta oavsett om det handlar om en polsk- eller svensk takläggare i Stockholm. Det handlar i det hela om att verkligen förändra hela branschen och dra tillbaka klockan till några år tillbaka då man alltid satte säkerheten för exempelvis en takläggare i första rummet. Att sedan arbetet tog lite längre tid och att det på grund av detta kanske kostade lite mer pengar spelar ingen roll; pengar får aldrig ställas mot ett människoliv och detta oavsett om det handlar om en takläggare, en snickare eller en elektriker som är verksam i Stockholm.

Hårdare kontroller kan rädda livet på en takläggare i Stockholm

Här måste vägen banas både för hårdare kontroller och även att den takläggare som ska utföra ett jobb i Stockholm på egen hand vågar ställa krav på sin egen säkerhet. Det finns fackförbund och det finns kollegor som mer än gärna hjälper till att driva en process mot en entreprenör som väljer att sätta pengar i första rummet och säkerheten för de anställda i det andra.

Det ska inte vara så att en takläggare avlider i Stockholm innan vi inser att vi befinner oss på farlig mark och detsamma gäller samtliga yrken som rör byggnadsbranschen. Vi vill inte ha ytterligare liv att addera till de som miste sina ute vid Lidingö för några år sedan; den tragiska olyckan som verkligen inte borde ha ägt rum.

Ställ krav, genomför kontroller och konkurrera på schyssta villkor utan att äventyra livet på exempelvis en takläggare, en snickare eller en grovarbetare i Stockholm. Där har vi lösningen på problemet och vi säger även den klassiska ramsan om – Säkerheten Först – för att påminna om vikten av denna fråga.

Isolering ger ett bättre inomhusklimat i ett hus i Dalarna

Att Sverige är ett stort land syns främst på att klimatet varierar så pass mycket beroende på var man befinner sig. I södra Sverige ser man behagliga vintrar, längre somrar och överlag en högre temperatur och ställer man detta mot norra Sverige så ser man där istället det motsatta; korta somrar, iskalla vintrar och relativt låga temperaturer över både vår och höst. Det är det här som får anses som tjusningen med vårt land det är just kontrasterna som gör att så pass många ändå anser att Sverige vara ett av världens bästa- och vackraste länder.

Det ständiga växlandet mellan låga- och höga temperaturer ställer dock visa krav på hur våra hus är uppbyggda och detta främst gällande isolering; något som blir extra viktigt från Dalarna och norrut. För att kunna hålla en behaglig temperatur inomhus i exempelvis Dalarna så är nämligen isolering lite av A och O och här spelar det ingen roll hur mycket man eldar, hur hög temperatur man har på sina element – fel isolering leder till att alla varm luft släpps ut.

Det handlar här om att en hus i Dalarna – med fel isolering – eldar för kråkorna, som det så vackert heter. Det ligger väldigt mycket i detta ordspråk också och därför ska valet av sin isolering anpassas till det rådande klimatet där man bor; exempelvis då Dalarna.

Se över din isolering i Dalarna

Här gäller det främst att det verkligen blir tätt och i vissa fall kan man också tvingas lägga lite extra isolering efter några år – ett hus i Dalarna kan släppa in kall luft trots att det finns befintlig isolering; då får man göra en så kallad tilläggsisolering. Om en sådan isolering krävs så handlar det om att man – på egen hand eller med hjälp av en behörig person – rum- för rum går igenom om luften stannar kvar eller släpps ut och vid de områden där luft evetuellt inte stannar kvar – ja, där blir man tvungen att lägga ny isolering. Det här är inte ett så stort problem som det låter – många hus kräver extra isolering och främst då, som sagt, från Dalarna och norrut.

Att vi i Sverige kan få ha väldigt varierande temperaturer innebär inte att vi inte kan leva i vissa delar – det kräver bara att vi anpassar våra hus efter rådande omständigheter; mer isolering i Dalarna och uppåt och kanske lite mindre i Skåne där man kanske inte behöver lägga ner så mycket krut på att tilläggsisolera. Allt handlar om var man man vill bo och hur man gör för att kunna bo just där.

Skaffa bättre vanor för hela familjen

En av nycklarna till ett bättre liv handlar om att man skaffar sig en god grundfysik och detta redan i tidig ålder. Det här har dock under senare år visat sig vara lite av ett problem och detta beroende på att vi generellt – över hela världen – blivit mer stillasittande och äter sämre mat. Vardagsmotionen som man kanske tidigare fick på sitt jobb har i dagsläget i en större grad försvunnit och detta i kombination med att skolgymnastik börjat försvinna skapar problem för familjer. Det sistnämnda är här det mest oroväckande – att vuxna blir fetare är oroande, men att barn blir det är oerhört skrämmande. Det som måste ske är alltså en attitydsförändring och främst gäller detta föräldrar som måste ta sitt ansvar. Man måste se till att få sina barn mer aktiva, kanske dra in på datatiden och engagera dem fysiskt.

Har man ett barn så bör man också se till att detta utövar någon sorts fysisk aktivitet och om det sedan handlar om hockey, fotboll, barngymnastik eller tennis spelar ingen roll. Överviktiga barn riskerar dels sin egen hälsa och dels riskerar de att ta med sig detta in i sitt vuxna liv – en ond cirkel som är svår att bryta. I grund och botten handlar detta också om sunt förnuft där man som förälder måste börja tänka rationellt och logiskt.

Detta innebär att man kanske anmäler sitt barn till barngymnastik, att man undviker snabbmat under en längre period och där man kanske även inkluderar sitt barn i själva matlagningen. Det blir alltid mer intressant om barnet är med och bidrar och gällande exempelvis barngymnastik så finns det även andra fördelar – utöver den fysiska aspekten.

Få ditt barn att idrotta

Har du ett barn som lider av dålig koncentration, är bråkigt och plötsligt brister ut i raseriutbrott så kan dessa vara tecken på att det inte får tillräckligt med motion och fysisk stimulans. Anmäler du då detta barn till barngymnastik, tennis, fotboll eller någon annan idrott så kommer du förmodligen att se en markant skillnad direkt. Det som händer är att barnet får utlopp för sin samlade energi – på ett positivt sätt – och att du sedan som förälder kan skörda frukterna av detta i form av ett gladare, mer välmående barn.

Detta är viktigt och kommer även att avspeglas i barnets skolarbete och som vi sa ovan; numera räcker inte skolgymnastiken till längre. Indragningar av detta viktiga ämne medför att man som förälder alltså nästan är tvungen att se till att barnet hittar fysisk stimulans utanför skolan – barngymnastik, hockey eller andra aktiviteter spelar ingen roll.

Det är dags att bryta den onda cirkeln gällande sämre mat och mindre motion, både bland vuxna och då det gäller våra barn. Det är har nämligen potential att på sikt förvandlas till ett stort folkhälsoproblem där fetmarelaterade sjukdomar kommer att bli allt vanligare över hela Sverige.

Tälthallar i Göteborg – När du behöver extra plats

Tälthallar i Göteborg är något som idag går att finna i mängder. En tälthall är något som du behöver när du snabbt är i behov av extra plats. Att bygga ditt eget förrådsskjul kan vara ett stort projekt som inte längre behövs, då det finns ett bra val i en effektiv, tålig och enkel tälthall. Tälthallar har blivit mer och mer populära och passar för många olika behov, och finns i många olika storlekar för att passa just dina behov av förvaringsyta.

Tälhallar i Göteborg – En enkel lösning vid förvaring

Söker du tälthallar i Göteborg? Här kan du hitta en tälthall för alla ändamål. En tälthall är ofta baserad på en aluminiumstomme som är försedd med plastduk, PE-duk eller annan typ av presenning som tak och väggar. Med en tälthall så får du snabbt ett en effektiv förvaringsyta. Användningsområdet för tälthallar är brett, och kan vara förvaring av bil, båt, maskiner eller verktyg. Ja, en tälthall kan användas till precis det ändamål har behov av.

Idag har tälthallar blivit populärare än någonsin då folk har sett dess effektivitet, och styrka när det gäller hållbarhet och utrymme för långtidsförvaring. Är du i behov av Tälthallar i Göteborg, så har du också fördelen av att bo i en stad med ett brett sortiment och stor konkurrens, vilket gör att du har de bästa förutsättningarna att hitta just det du har behov av till ett bra pris. Idag finns det många fabrikat av tälthallar, och några av de mest kända är Jonsered och Dancover som har väl dokumenterad erfarenhet av att producera bra och täckande skydd i alla lägen.

Powered by WordPress